ఎన్‌సిటి 127 కొత్త ఆల్బమ్ తో తిరిగి వచ్చేస్తుంది

ఎన్‌సిటి 127, ప్రసిద్ధ బాయ్ గ్రూప్ ఎన్‌సిటి యొక్క ఒక సబ్యూనిట్, మరల తిరిగి రావడానికి సిద్దమవుతున్నారు. వీరికి అభిమానులను ఆకట్టుకోవడం ఒక లక్ష్యంగా ఉంటుంది. ఎన్‌సిటి 127 2024 జూలైలో ఒక కొత్త

Read More

Share

D50: ధనుష్ 50వ సినిమా టైటిల్ ప్రకటన

తమిళ స్టార్ నటుడు ధనుష్ కోసం తెలుగు వీరులకు పరిచయం చేస్తున్న కార్యం ప్రస్తుతం లేదు. అయితే, ఆత తన చిత్రాలతో తమిళంలో మాత్రమే కాదు తెలుగులోనూ ప్రకటించబడుతున్నాయి. వ్యాపారిక చిత్రాల విధానంతో పాటు

Read More

Share