సీఓడీ రోడ్స్: రెజ్లింగ్ రంగంలో నేర్చుకున్న ప్రథమ విషయం

డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ అభ్యంతరకర చాంపియన్ కోడి రోడ్స్ రెజ్లింగ్ పరిశ్రమలో ప్రతిభావంతుడిగా ఉన్నప్పుడు అతను నేర్చుకున్న ముఖ్య విషయాలను గురించి వివరించారు. “ది అమెరికన్ నైట్‌మెర్” గా పేరుగాంచిన రోడ్స్, AEW కాంట్రాక్ట్ ఉన్నప్పుడు కేవలం

Read More

Share