ఎమినెమ్ ‘మై నేమ్ ఇజ్’ వీడియో తయారీ గురించి 11 ఆశ్చర్యకర విషయాలు వెల్లడించారు

ఎమినెమ్ ‘మై నేమ్ ఇజ్’ వీడియో తయారీ గురించి 11 ఆశ్చర్యకర విషయాలు వెల్లడించారు

ఎమినెమ్ “మై నేమ్ ఇజ్” వీడియోను ఫుట్‌నోట్స్‌తో విడుదల చేసారు
గురువారం (మార్చి 7) నాడు, ఎమినెమ్ తన 1999 ప్రారంభ సింగిల్ “మై నేమ్ ఇజ్” యొక్క కొత్త వెర్షన్ వీడియోను 1999 జనవరిలో పాట విడుదలై 25 సంవత్సరాలు కావడం నిమిత్తం విడుదల చేశారు. ఈ వీడియోలో, డా. డ్రే ద్వారా బీట్ సృష్టించబడిన వివరాలతో సహా పాట మరియు వీడియో సృష్టించబడిన 11 ఆశ్చర్యకర విషయాలను ఇచ్చే ఎమినెమ్ అందించిన ఫుట్‌నోట్స్ ఉన్నాయి, అది ఎమ్‌కు మొదటి పెద్ద బడ్జెట్ వీడియో అనే వ్యాఖ్యలతో పాటు. ఒక దశలో, ఎమ్ తాను వీడియోలో ఎక్స్టసీపై ఉన్నానని ప్రశ్నించారు.

“మీరు బిల్ క్లింటన్‌లాగా నేను వేషధారణ చేసిన దృశ్యాలలో నా కళ్ళను సరిగ్గా చూస్తే, ఆ భాగంలో నేను ఎక్స్టసీపై ఉన్నట్లుగా కనిపించవచ్చు. కానీ అది కేవలం ఒక పుకారు,” ఫుట్‌నోట్ చదవండి.

ఇంకా చదవండి: 2024లో కూడా ఎమినెమ్ బ్లాక్‌బెర్రీని వాడుతున్నారు
బెంజినో “ది రియల్ స్లిమ్ షేడీ” వీడియోలో బ్రిట్నీ స్పియర్స్‌గా వేషధారణ చేసిన ఎమినెమ్‌ను చూపించే ఫోటోను పంచుకున్నారు
ఈ గతం నుండి వచ్చిన ఈ పేలుడు, బెంజినో గత నెలలో ఎమ్ యొక్క సింగిల్ “ది రియల్ స్లిమ్ షేడీ” వీడియోలో బ్రిట్నీ స్పియర్స్‌గా వేషధారణ చేసిన ఎమినెమ్‌ను చూపించడంతో మొదలైంది. “మై నేమ్ ఇజ్” వీడియోలాగా, స్లిమ్ “ది రియల్ స్లిమ్ షేడీ” విజువల్‌లో పలు పాప్ కల్చర్ పాత్రలుగా వేషధారణ చేస్తాడు, అందులో సమస్యలు కలిగిన పాప్ స్టార్ ఉన్నారు. ‘జినో డిట్రాయిట్ రాపర్‌తో వారి కొనసాగుతున్న గొడవలో ఎమ్‌ను హేళన చేయడానికి స్క్రీన్‌షాట్‌ను ఉపయోగించాడు.

Share