ఎన్‌సిటి 127 కొత్త ఆల్బమ్ తో తిరిగి వచ్చేస్తుంది

ఎన్‌సిటి 127 కొత్త ఆల్బమ్ తో తిరిగి వచ్చేస్తుంది

ఎన్‌సిటి 127, ప్రసిద్ధ బాయ్ గ్రూప్ ఎన్‌సిటి యొక్క ఒక సబ్యూనిట్, మరల తిరిగి రావడానికి సిద్దమవుతున్నారు. వీరికి అభిమానులను ఆకట్టుకోవడం ఒక లక్ష్యంగా ఉంటుంది. ఎన్‌సిటి 127 2024 జూలైలో ఒక కొత్త ఆల్బమ్ తో తిరిగి వస్తున్నారని ధృవీకరించారు. ఇది చెర్రీ బాంబ్ తర్వాత మొదటిసారి ఆవిర్భవిస్తుంది.

ఎన్‌సిటి 127 తమ అభిమానులకు ఈ ఉత్తేజకరమైన వార్తను జూన్ 13, 2024 న ప్రకటించారు. ఎస్‌ఎం ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రకటనలో ఈ బాయ్ గ్రూప్ జూలైలో తమ ఆరో పూర్తి పొడవు ఆల్బమ్ విడుదల చేయడానికి సిద్దమవుతున్నారని వెల్లడించారు. ఇది అభిమానులలో పెద్ద ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించింది.

చెర్రీ బాంబ్ ఆవిష్కరించిన 2017 జూన్ 14 తర్వాత, ఎనిమిదేళ్లకు ఇదే మొదటిసారిగా ఎన్‌సిటి 127 వేసవి తిరిగి వస్తున్నారు. అదనంగా, తమ ప్రత్యేక సింగిల్ “బి దిర్ ఫర్ మి” విడుదలైన ఆరు నెలల తరువాత తిరిగి వస్తున్నారు.

ఎన్‌సిటి 127 గురించి తెలుసుకోండి

ఎన్‌సిటి 127 అనేది ఎస్‌ఎం ఎంటర్టైన్మెంట్ యొక్క బాయ్ గ్రూప్ ఎన్‌సిటి యొక్క ఒక భాగం. ఈ గ్రూప్ తొమ్మిది మంది సభ్యులతో ఏర్పడింది: లీడర్ తేయోంగ్, తేయిల్, యుటా, జాహ్యున్, మార్క్, హైచాన్, డోయుంగ్, జానీ, మరియు జుంగ్వూ.

ప్రస్తుతం తేయోంగ్ సైన్యంలో సిద్దంగా ఉన్నారు. ఈ ఆల్బమ్ లో ఆయన పాత్ర ఇంకా ధృవీకరించబడలేదు. అదనంగా, తేయిల్ 2023 ఆగస్టు నుండి గాయంతో విరామంలో ఉన్నారు.

ఎన్‌సిటి 127 2016 జూలై 10 న తమ మొదటి మినీ ఆల్బమ్ “ఎన్‌సిటి #127” తో ప్రారంభమయ్యారు. 2017 జూన్ 14 న చెర్రీ బాంబ్ విడుదల చేసిన తరువాత, ఈ గ్రూప్ ప్రఖ్యాతిని పొందారు. చెర్రీ బాంబ్ ఆల్బమ్ మరియు టైటిల్ ట్రాక్ ఎన్‌సిటి 127 కి దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రజాదరణను పొందించింది.

ఎన్‌సిటి 127 యొక్క సంగీతం హిప్-హాప్, నాయిస్, EDM, మరియు R&B మేళవింపు గా ఉంటుంది. అత్యంత ప్రఖ్యాత పాటలు చెర్రీ బాంబ్, ఫ్యాక్ట్ చెక్, కిక్ ఇట్, 2 బ్యాడీస్, లెమోన్‌డ్, మరియు అయ్-యో ఉంటాయి.

Share